Aktualności

Przypominam, że ostateczny termin zakwaterowania to 4 października – środa  godzina 13-ta.

Po tym terminie niewykorzystane rezerwacje tracą ważność , a zwolnione  miejsca przechodzą dla studentów  z listy rezerwowej.

Osoby, które nie mogą zakwaterować się w podanym wyżej terminie powinny napisać podanie o przedłużenie terminu zakwaterowania , w tym przypadku opłata za miejsce za miesiąc październik pozostaje w pełnej wysokości.

 

Wszystkie informacje dostępne są w zakładce „Zasady kwaterowania na rok 2023/24 ” (w „Dokumentach” na zielonym polu)

Kwaterować mogą się wyłącznie studenci, którzy w procesie aplikacji o miejsce w domu studenckim otrzymali pozytywną decyzję (lub miejsce z listy rezerwowej)

Na co najmniej trzy dni przed planowanym przyjazdem proszę na adres ptaszynm@uek.krakow.pl przysłać  uzupełniony Formularz zakwaterowania dostępny na : USOSweb – Aktualności-Wzory podań- Podania do Administracji domów studenckich.

Po zakwaterowaniu, w ciągu trzech dni należy wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 600 zł na konto w USOS.

Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w akademiku, mogą od dnia 3.08.2023  wpisać się na listę rezerwową.

Wpisu należy dokonać pocztą elektroniczną na adres : ptaszynm@uek.krakow.pl.

Wiadomość powinna wyglądać : „Proszę o wpisanie mnie na listę rezerwową do DS”Fafik”.

                                                             Imię , nazwisko, numer albumu, numer telefonu.

 

Z listy rezerwowej miejsca przyznawane są według kolejności wpisu i w miarę wpływających rezygnacji ze strony studentów, którzy otrzymali akademik.

Informację o możliwości skorzystania ze zwolnionego miejsca student otrzyma telefonicznie na podany w mailu numer telefonu.

 

Studenci, którzy otrzymali pozytywne rozpatrzenie wniosku o miejsce w akademiku, opłatę rezerwacyjną w wysokości 300 zł wpłacają na swoje konto w USOS .

Termin wymagalności : 8.08.2023

Numer konta dostępny : USOS web uek – dla studentów – płatności model fk – konta bankowe uczelni

Aplikowanie o miejsce w akademiku na rok akademicki 2023/24 rozpoczyna się 28 lipca 2023 o godz.9:00

Wnioski  do wypełnienia dostępne będą na USOS web uek – DLA WSZYSTKICH-WNIOSKI.

Proszę nie pomylić wniosku o akademik z formularzem zakwaterowania (teraz należy wypełnić wniosek , nie formularz)

TERMINARZ REZERWACJI  POKOI  NA  ROK  AKADEMICKI 2023/24

31.05.-ŚRODA  

– LOSOWANIE POKOI INNYCH NIŻ 3-OSOBOWE  (RADA MIESZKAŃCÓW)

2.06.- PIĄTEK  I  5.06 – PONIEDZIAŁEK

– ZAPISY W POKOJACH 3-OS.  AKTUALNYCH  MIESZKAŃCÓW TYCH POKOI  (ADMINISTRACJA)

OD 6.06 – WTOREK

– ZAPISY DO POZOSTAŁYCH POKOI (ADMINISTRACJA)

UWAGA !!!

ZAREZERWOWANIE POKOJU NIE OZNACZA OTRZYMANIA MIEJSCA W „FAFIKU”.

W CELU OTRZYMANIA MIEJSCA TRZEBA PRZYSTĄPIĆ W DNIU 5.06. DO APLIKOWANIA W SYSTEMIE USOS.

ETAP I :

Od 5.06.2023 (od godz.9:00 ) do 11.06.2023

dla osób, które w dniu 5.06.2023 mają aktywny status studenta UEK

USOSweb – DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI

ETAP II :

28.07.2023 (od godz.9:00) do 1.08.2023

dla nowo przyjętych studentów

ETAP III :

od 3.08.2023 – zapisy mailem na listę rezerwową (ptaszynm@uek.krakow.pl)

We wszystkich etapach decyduje kolejność wpisu.

1.zakwaterowanie w wakacje jest możliwe wyłącznie po opłacenie wszystkich należności za

  dotychczas zajmowane miejsce w DS”Fafik”

2.opłaty w czasie wakacji należy regulować :

   – studenci UEK – na konto w USOS

   – pozostałe osoby – na konto : 12 2490 0005 0000 4600 4685 6060    ( w tytule FAFIK)

3.pokój na wakacje może być przydzielony inny niż obecnie zajmowany.

4.w akademiku będzie prowadzony remont kuchni i kilku pokoi.

5.osoba, która nie będzie mieszkała w DS”Fafik” w roku akademickim 2023/24 może mieszkać

   najdłużej do 10.09.2023 r.

 

Rzeczy pozostawione przez mieszkańców w DS”Fafik” w poprzednich latach należy odebrać najpóźniej do 21.12.2021. (od poniedziałku do piątku  w godz. 8:30 – 14:30)

Po tym terminie wszystkie pozostałe rzeczy zostaną wyrzucone

W celu zameldowania się na pobyt czasowy należy :

1.pobrać druk z recepcji

2.wypełnić : pierwsza strona – dane osobowe

                       druga strona – adres : ul.Racławicka 9

                                                               30-075 Kraków, woj. małopolskie

                       daty zameldowania : od – dzień udania się do Urzędu

                                                    do : termin ważności wizy lub do 30.06.2021

3.wypełniony druk proszę pozostawić na recepcji

4.w kolejnym dniu zatwierdzony  druk zostanie zwrócony na recepcję

  i wtedy należy udać się z drukiem oraz  dokumentem tożsamości do Urzędu Miasta Krakowa, aleja Powstania Warszawskiego 10 w celu zameldowania.

Kontakt

Dom Studencki Fafik

ul. Racławicka 9, 30-075 Kraków

Administracja

  • 12 293 79 42
  • 12 293 79 43

Recepcja

  • 12 293 79 40
  • 12 293 79 41

Galeria

Dom studencki Fafik

ul. Racławicka 9 30-075 Kraków